SAM-B 708(SHP)SAM-B 708(SHP)

  • Model SAM-B-708(SHP)
  • Storage Battery 12V,8 AH
  • Working Pressure .30 - .45 MPA
  • Tank Capacity 16
  • Tank Material PP
  • G.W/N.W(kg) 6.2/5.4